Missie & visie

Missie.

Het is onze intentie hedendaagse kunst van hoge kwaliteit voor een zo’n breed mogelijk publiek aan te bieden.
We willen dit doen vanuit de overtuiging, dat kunst van belang is.

De impact van kunst zal bijdragen aan het leggen van verbindingen. Verbindingen zowel op individueel niveau, als ook op collectief niveau door het bouwen van bruggen tussen kunstenaars en de samenleving (de dialoog waar kunst over gaat, wat kunst is, aangaan).
Dit draagt bij aan de algemene en culturele ontwikkeling van jeugd en volwassenen, die wij actief willen bereiken.

Anne Nobels (Marijke Jaburg op de voorgrond)

Visie.

Als werkgroep onderhoudt HulstArt een kunstplatform.

Daarbij hebben wij twee hoofdtaken:

 1. Het organiseren van hedendaagse beeldende kunst tentoonstellingen, waarbij, naast de kwaliteit (autonomie en oorspronkelijkheid van de kunst) ook de diverse kunstdisciplines op jaarbasis aan bod komen.

 2. Met het organiseren van een breed spectrum aan activiteiten verbreden we de kijk van mensen op de maatschappij van nu: kunstenaars worden uitgenodigd om in direct contact te komen met het publiek.
  Deze activiteiten krijgen vorm in:
  – videokunstenaarsportret (standaard voor ieder exposerende kunstenaar actueel geproduceerd)
  – kunst(enaars)lezingen
  – events
  – kunstenaarspresentaties
  – performances
  – kunstboekpresentaties
  – workshops
  – het op locatie werken van kunstenaars
  – kunst-en cultuureducatie i.s.m. scholen