Verwacht


                                                           

Na de WPP-tentoonstelling zitten we nog twee weken in ons centrum aan het ’s Gravenhofstraatje. Daarna blijft het naarstig afwachten/zoeken tot een geschikte locatie zich aandient in de binnenstad van Hulst. In de anderhalf jaar dat we hier mochten zitten (met grote dank aan de gemeente Hulst) heeft HulstArt zich bewezen met haar keuze om uitsluitend met professionele kunstenaars samen te werken. Op provinciaal niveau behoort HulstArt nu tot de vijf grotere podia voor hedendaagse beeldende kunst. Landelijke bekendheid kregen wij door tot vijf maal toe van het Mondriaan Fonds een kunstenaarshonorarium te ontvangen. Dit is van grote betekenis. En heeft ons groot gemaakt!